Mer arbeiderkamp


Arbeidslaget Hass K. Vømmølbakken «Varsko Her!»
Norske Albumklassikere

Hans Rotmo forsøkte å videreføre suksessen fra Vømmøl Spellmannslag med Arbeidslaget Hass K. Vømmølbakken, men det hele tok slutt etter kun to album. Det siste av disse var «Varsko Her!», og i likhet med på «Grovarbeid» handler det i stor grad om arbeidernes hverdag og kamp, og det blir med det til tider ganske politisk. Les mer «Mer arbeiderkamp»

Reklame
Mer arbeiderkamp

Arbeiderviser fra Vømmøldalen


Arbeidslaget Hass K. Vømmølbakken «Grovarbeid»
Norske Albumklassikere

I 1976 skulle Kristian Schravlevold – Hans Rotmos Vømmøl-alias – med Arbeidslaget videreføre universet som hadde blitt presentert på to suksessfulle album med Vømmøl Spellmannslag, og med seg fra gamlelaget hadde han Konrad Vømmølbakken (Hans Reidar Løkken). Arbeidslaget rakk å spille inn to album, og det første av disse var spellemannprisvinnende «Grovarbeid». Les mer «Arbeiderviser fra Vømmøldalen»

Arbeiderviser fra Vømmøldalen