En visekorporal og hans mannskap


Heimevernslaget «Mob.styrken»
Norske Albumklassikere

Etter Vømmøl Spellmannslag og Arbeidslaget Hass K. Vømmølbakken gikk Hans Rotmo videre med Heimvernslaget, og med det byr Rotmo på et nytt karakterlag. Dette inkluderer korporal Henriksen, bonsersjant Børø, og menig 57 Brandtzæg, mens hovedpersonen selv ble visekorporal Rotmo.

Musikalsk har Heimevernslaget lagt seg på ei gammeldanslinje, der trekkspillet er hovedinstrumentet, mens bass og gitar fyller ut lydbildet sammen med Rotmos lurk. Det åpner uansett med en a kapella snutt i form av «Soldatstevet», og humoren får med det en umiddelbar plass i forsetet.

Det fortelles så litt om livet i heimevernet i «Heimevernsongen», før laget byr på bombeoppskrift i «Heimevernscoqtail’n». Det låter særnorsk med trekkspillbruken, men i «Brevet Frå Barrikaden» forflytter vi oss til Frankrike, og dermed tar også trekkspillet en fransk vending.

Deler av tekstmaterialet er også basert i det historiske, hvilket er tilfellet når «Dragonane På Norderhov» tar for seg slaget på Norderhov. Her er også musikken mer basert rundt den akustiske gitaren, men med et tydelig folkemusikkpreg. Videre bys det på historikk fra andre verdenskrig i «Hegra Festning» og «Lidiche».

Et besøk på landsskytterstevnet byr på det mer sketsjaktige når vi får et slags intervju i «Mattis Og 1905», der denne Mattis ser tilbake på kampen mot svenskene. Mer humor blir det i den kvikkere «Han Var Ein Tapper Mann», som understreker at det er flere måter å være tapper på. Man kan for eksempel være øltapper.

På mange måter ligger Heimevernslaget altså innenfor et typisk Hans Rotmo-univers, selv om temaet her holdes innenfor den militære verden, mens det musikalske er veldig gammeldansprega.

CD-en kan bestilles direkte fra Norske Albumklassikere.

Jan Dahle

Reklame
En visekorporal og hans mannskap