Sørlandsdebut


Underwing «Kaela Upsweep»
Pinecone

Underwing er et relativt nystarta band fra Arendal, som henter sine inspirasjoner fra både nittitallets grunge, syttitallets tungrock, og progen. Resultatet foreligger nå i form av fem spor på «Kaela Upsweep». Les mer «Sørlandsdebut»

Reklame
Sørlandsdebut